Mercedes-Benz

Jak postupovat při vzniku pojistné události.

V případě vzniku pojistné události se v první řadě obraťte na příslušnou pojišťovnu, u které je pojistná smlouva sjednána, a to buď telefonicky, nebo prostřednictvím on-line formuláře.

Pokud vzniklá škoda pravděpodobně přesahuje 100 000 Kč, nebo došlo ke zranění, nebo byl poškozen majetek třetích stran, je nezbytné přivolat Policii České republiky, případně policii cizího státu, pokud škoda vznikla na území cizího státu.

Pokud vzniklá škoda převyšuje částku 20 000 Kč a vozidlo je financováno MBFS (Mercedes-Benz Financial Services), je třeba událost oznámit také MBFS.

Nezapomeňte v případě dopravní nehody vyplnit formulář „Záznam o dopravní nehodě“. Doporučujeme mít jej vždy ve vozidle. Pokud jej nemáte můžete si jej stáhnout a vytisknout.