Mercedes-Benz

Služby FleetBoard

Řízení přepravy zboží

Efektivní komunikace s řidičem. Údaje o zakázce jsou v reálném čase zasílány do vozidla a celá přeprava je profesionálně řízená. Disponent má o svých vozidlech nepřetržitý přehled na digitální mapě silniční sítě. Tím se citelně zvýší kvalita služeb pro zákazníky a dopravce má neustálý přehled o stavu vozidla, cesty a zakázky. Adresy míst dodávky nebo nakládky zboží lze přímo převzít do celoevropského navigačního systému Trucknavigation pro nákladní vozidla.