Mercedes-Benz

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje škody související s poškozením či zničením vozidla v důsledku havárie nebo živelní události, a také rizika jeho odcizení.

Uzavření havarijního pojištění prostřednictvím MBFS Vám přináší nezanedbatelné výhody:

  • Pojistná sazba je ve srovnání s běžně dostupnými produkty nižší až o 60%.
  • Zvýhodněnou sazbu získáte automaticky bez ohledu na dobu bezeškodného průběhu, dodatečné zabezpečení vozu nebo lokalitu, kde bude vozidlo provozováno.
  • Pojistná sazba je fixována na celou dobu smlouvy bez ohledu na případné škodní události.
  • Pojistné je rozloženo do měsíčních splátek bez navýšení sazby.
  • Výhodné pojištění můžete získat i samostatně bez vazby na finanční služby