Mercedes-Benz

Personalistika

Zaměstnanci jsou klíčovým nástrojem pro úspěch každé společnosti a vyžadují tak specifický přístup. Jsme tu, abychom Vám pomohli zvýšit péči o Vaše spolupracovníky a posílit tak jejich spokojenost a loajalitu k Vaší společnosti a s tím zvýšit Vaši konkurenční výhodu. S vozy Mercedes-​Benz přinášíme Vašim spolupracovníkům komfort, pohodlí a bezpečnost při cestování. S nejmodernějšími aktivními i pasivními bezpečnostními prvky jsou tak Vaši zaměstnanci po cestách odpočati k práci a Vy současně předcházíte případným náhradám škod z pracovních úrazů, na zdraví a majetku.

Jsme připraveni reagovat na Vaše podněty a navštívit Vás. Těšíme se na setkání s Vámi.

Ing. Aleš Koutný
provozní ředitel
tel.: +420 544 424 110 
mobil: +420 724 058 971 
e-mail: koutny@hosekmotor.cz

Aleš Šerhák
manažer prodeje velkoodběratelům osobních vozidel
tel: +420 544 424 113
mobil: 725 451 492
e-mail: serhak@hosekmotor.cz